Verbinding

Communicatie op de werkvloer is essentieel

Wrijving op het werk komt veel voor. Je merkt tijdens vergaderingen weerstand als jij iets zegt of je hebt het idee dat niemand jou echt lijkt te begrijpen. Wrijving kan uitgroeien tot een conflict. Verbindende communicatie is gericht op wederzijds begrip om op een gezonde, assertieve wijze contact te maken en relaties zoals die op de werkvloer bestaan makkelijker te verdiepen.

Vrijwel iedereen heeft wel een ervaring dat het op het werk even niet lekker gaat. Je mist iets in de communicatie, je vindt het lastig om empathisch te reageren of weet niet hoe je moet reageren in een netelige situatie. Kortom, het is lastig om af te stemmen. Geweldloze communicatie, ook wel verbindende communicatie genoemd, geeft handvatten om helder te zijn in wat belangrijk voor je is en daar voor te staan zonder de ander te overrompelen of te denken in termen van gelijk krijgen.

Verbindende communicatie

Al die oordelen die we over onszelf en over anderen hebben (onze innerlijke criticus) zitten ons op sommige momenten behoorlijk in de weg, waardoor je slecht ziet wat de ander nodig heeft. Verbindende communicatie is erop gericht om wederzijds begrip en respect te brengen in de ontmoeting met anderen. De kennis en vaardigheden die horen bij verbindend communiceren brengen de communicatie naar een ander level. Ook de leidinggevende kan door deze wijze van communiceren beter zien wat de werknemer nodig heeft, en kan ondersteunen in de zoektocht naar wat zou kunnen bijdragen aan het werkplezier.

Verbindende communicatie is een tool in het gedachtegoed van Human Being om inzicht te krijgen in eigen behoeften en gevoelens.

Human Being
Daarmee is verbindende communicatie een stukje aanvulling op het gedachtegoed van Human Being Management®. Daar gaat het immers ook om medewerkers in de eerste plaats te zien als mensen, met hun werkelijke talenten. Om organisaties die hun medewerkers het vertrouwen geven en hen verantwoordelijk durven te maken door te delegeren. Daarvoor zijn mensen nodig die naar zichzelf durven kijken en inzicht hebben in eigen behoeften en gevoelens. Verbindende communicatie is een tool in het gedachtegoed van Human Being om daar achter te komen.

Nut van de dialoog
Voor ieder mens geldt dat hij graag gezien en gehoord wil worden. Een mens wil ten diepste erkenning en waardering. Behoeftes kunnen je met een ander verbinden, maar dan moeten die behoeftes wel duidelijk zijn voor die ander. Verbindende communicatie leert om ook woorden te gebruiken die gevoelens en behoeftes duidelijk maken, zodat de ander jou beter kan aanvoelen. Daarmee krijg je interesse van een ander en de focus op het onderwerp waarop je de focus wil hebben. Meer begrip op de werkvloer leidt tot een betere samenwerking tussen manager en werknemer of binnen een team, tot meer resultaat. En tot meer werkgeluk!

Waarom ons dat als GewoonOngewoon aanspreekt?

Wij pakken bij een trainingsvraag niet zomaar een map met dat onderwerp uit de kast, maar we leveren maatwerk. Wij kijken eerst naar de deelnemer en naar zijn intrinsieke behoeftes, de mens. En dat doet HBM® ook.

3 juni: Human Being First-dag

Nieuwsgierig wat Human Being voor jou en je organisatie kan betekenen? Wil je HB gaan dragen binnen jouw organisatie?
Laat je inspireren op onze inspiratiedag op 3 juni 2021.
Maak kennis met Human Being door verschillende mini-trainingen en onderwerpen, waaronder verbindende communicatie.

Kijk hier voor de verschillende online workshops die je kunt volgen.