Drijfveren

Soms kun je niets doen aan wrijving op de werkvloer! (Maar wij wel.)

Als trainer/coach krijg je regelmatig te maken met medewerkers of een team of afdeling waar het ‘niet lekker loopt’. Aan ons de taak om uit te zoeken wat de achterliggende oorzaak is, zodat we die mee kunnen nemen in het vervolg van het ontwikkeltraject.

Die achterliggende oorzaak  geeft ons inzicht of het probleem, de pijn op de werkvloer

  • opgelost kan worden
  • of NIET opgelost kan worden.

Maar trainers zijn toch er om dit soort pijn en wrijving op te lossen?
Ja en nee. Vaak is er een oplossing te vinden binnen de eigen organisatie, gestimuleerd door een individueel ontwikkeltraject of een ontwikkeltraject als team.

Maar het komt ook voor dat de achterliggende oorzaak van de pijn op de werkvloer ligt aan de verschillen tussen de werknemer en de organisatie of afdeling. De drijfveren van de werknemer staan te ver af van de drijfveren van de organisatie.

Wat er dan gebeurt
Dan verwacht je van je werknemer andere dingen. Je steekt op een andere manier in. Als die werknemer dan anders in elkaar steekt dan jij verwacht, de taken anders aanvliegt of uitvoert, dan lijkt het alsof je werknemer onvoldoende functioneert. Het lijkt alsof de kink in de kabel bij de medewerker zit, maar die zit ‘m juist in het verschil in dna van de medewerker en die van de leidinggevende of organisatie.
Open deur, maar een oplossing binnen het bedrijf ligt dan niet voor de hand.

Drijfverentest: een hulpmiddel bij het aannemen van personeel

Huh, drijfverentest? Ik laat mijn potentiële werknemer deel uitmaken van een assessment. Dat lijkt me voldoende!

Veel assessments zijn niet gericht op de vraag welke drijfveren iemand heeft. Assessments zijn juist gericht op inzicht in stressbestendigheid, communicatief gedrag, mindset en leiderschap. Als blijkt dat de kandidaat aan de vacature-eisen en aan de criteria van het assessment voldoet, dan staat het licht op groen voor de functie.

Helaas. Een jaar later blijkt de nieuwe medewerker toch niet te functioneren. Of in het slechtste geval: een heel team. Dat ligt niet aan zijn vaardigheden en competenties. Zijn dna blijkt gewoon niet te matchen met het dna van het bedrijf. En dat is niet meer recht te trekken.

Drijfverentest
Een drijfverentest test in welke omgeving iemand het beste floreert. Zelfs een heel team kan de drijfverentest doen om met de teamuitslag meer inzicht te krijgen waarom ‘het niet loopt’. En nee, dit is geen “online testje”. De drijfverentest is een gedegen test waarin onder meer wordt gekeken naar de missie en visie van het bedrijf en een profiel maakt van de drive van de onderneming en die van het team of de individuele werknemer.

Toets dus als bedrijf niet alleen de vaardigheden en competenties van je werknemer(s).
Toets ook of de persoonlijkheid van de individuele medewerker of een afdeling matcht met het dna van je bedrijf.

Ontwikkeltrajecten van GewoonOngewoon kunnen worden ingezet bij vragen rondom bijvoorbeeld leidinggeven, omgaan met verandering, samenwerken, leiderschap, teambuilding, professional zijn, werkgeluk en nog veel meer.Meer weten over onze ontwikkeltrajecten of de drijfverentest? Neem dan nu contact op!